zpět
přečtěte si: Vlajky národnostních menšin v bývalé Jugoslávii

Jugoslávie (od 2003 Srbsko a Černá Hora)

zavedena: 27.4.1992 [1918 (1921)-1941]
poměr stran: 1:2   
stručná historie Jugoslávie
vývoj vlajek Jugoslávie
další vlajky Jugoslávie
nahoru

Stručná historie Jugoslávie

1918 spojení Státu Srbů, Chorvatů a Slovinců (do 1918 součást Rakouska-Uherska) se Srbskem a Černou Horou do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
1929 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců přejmenováno na Jugoslávii
1941 část anektována Itálií, Německem, Maďarskem, Albánií a Bulharskem, na zbytku území vyhlášeny státy Chorvatsko, Srbsko (pod Německou správou) a Černá Hora (personální unie s Itálií)
1943 vznik demokratické federativní Jugoslávie na území obsazeném partyzány
1946-1963 federativní lidová republika
1963-1991 socialistická federativní republika
1991 vyhlášení nezávislosti Chorvatska, Makedonie a Slovinska
1992 vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny
1992-2003 svazová republika (Srbsko a Černá Hora)
2003-2006 volná federace pod názvem Srbsko a Černá Hora
nahoru

Vývoj vlajek Jugoslávie

Po vzniku Království Srbů, Chorvatů a Slovinců se začala používat vlajka odvozená od panslovanských barev a zároveň odlišná od vlajek jednotlivých zemí i Ruska, jako státní vlajka byla zavedena až ústavou z roku 1921. Jugoslávští partyzáni používali za druhé světové války starou jugoslávskou vlajku doplněnou o rudou hvězdu uprostřed již od roku 1941 (1), později se tato vlajka stala vlajkou Demokratické federativní Jugoslávie vyhlášené na partyzánském území v roce 1943. Od 31. ledna 1946 se do středu původní jugoslávské vlajky kladla tzv. jugoslávská (červená žlutě lemovaná) hvězda (2). Hvězda byla odstraněna během rozpadu "staré" Jugoslávie na jaře 1991, ale oficiálně se modro-bílo-červená trikolóra stala vlajkou "nové" Jugoslávie, vzniklé na území Srbska a Černé Hory, až v roce 1992. Po vzniku Srbska a Černé Hory v roce 2003 ke změně vlajky nedošlo.

1941/1943-1946 1946-1991/1992


nahoru
vlajka prezidenta: 1949-1956 1956-1963 1963-1991 1992-2006
   vlajka námořní:
1922-1941 1942-1943 1943-1949 1949-1991 1992-2006
vlajka čeleňová: 1956-1963 1963-1991 1992-2006
   vlajka obchodní: 1943-1950 1950-1991 1992-2006