zpět
podívejte se: Chybná vlajka NDR na MS v atletice v Helsinkách 2005

Německo


§22 ústavy 8.5.1949 [1919-1933; NDR 1949(§1955)-1959]
vlajka prezidenta vlajka námořní vlajka služební

Parametry:
poměr stran:
3:5

Stručná historie Německa

1871-1918 císařství
1918-1933 republika
1933-1945 fašistická diktatura
1945-1949 spojenecká okupace Německa
1949 vyhlášeny Německá demokratická republika a Spolková republika Německo
1990 sjednocení Německa

V roce 1871, kdy se po vyhrané válce s Francií, spojil Severoněmecký spolek se zbylými německými státy do jednotného Německa pod vládou pruské dynastie, stala se vlajkou tohoto útvaru trikolóra používaná již od roku 1866 Severoněmeckým spolkem (černá a bílá byly barvy pruské, červená pak reprezentovala hanzovní města) (1). Po vzniku republiky se od 11.8.1919 začaly vyvěšovat v Německu vlajky černo-červeno-žluté, které se používaly již od třicátých let 19. století. Frankfurtský sněm (1848) je dokonce vyhlásil za oficiální. V roce 1850 je však zakázal pruský král. Adolf Hitler se 13.3.1933 vrátil k vlajce císařské, spolu s ní se ale mohla vyvěšovat vlajka NSDAP (2), ta se také stala 15.9.1935 jedinou německou vlajkou. V září 1949 vyhlášená SRN, stejně tak jako o měsíc později NDR se vrátili k barvám černo-červeno-žluté. V NDR byla však vlajka jako taková zavedena až zákonem z roku 1955 (poté co NDR získala plnou státní suverenitu smlouvou se SSSR). Pro odlišení vlajek obou států, které navíc patřily k znepřáteleným táborům, přidala NDR v roce 1959 na svou vlajku státní znak (3). Po sjednocení Německa v roce 1990 vlaje prostá černo-červeno-žlutá trikolóra opět v celém Německu.

by Mark Sensen
1871-1919; 1933-1935
1935-1945
NDR 1959-1990
historické vlajky hlavy státu: fuhrer a státní kancléř 1935-1945 NDR: předseda státní rady 1960-1990
historické vlajky námořní: 1919-1935 1935-1945 NDR 1959-1990 pomocné loďstvo 1959-1990
historické vlajky obchodní: 1919-1935 1935-1945 (s železným křížem) NDR 1957-1973
historické vlajky služební: 1935-1945 poštovní SRN i NDR 1959-1973 NDR: celní správa, zdravotnictvo, rybářský dozor, dozor lodní dopravy
více vlajek z let 1935-1945 zde
zpět seznam zpět historie