Rakousko-Uhersko

Austro-Hungary


????
vlajka námořní vlajka obchodní

Parametry:
poměr stran:
2:3

Stručná historie Rakouska-Uherska

1804-1867 Rakouské císařství
1867-1918 federace Předlitavska a Zalitavska (Uher)
1908 anexe Bosny a Hercegoviny
1918 vznik nástupnických států: Rakouska, Maďarska, Československa a Státu Srbů, Chorvatů a Slovinců. Zbytek území připojen k Polsku, Itálii a Rumunsku
součástí Rakouska Uherska byly: arcivévodství: Dolní Rakousy, Horní Rakousy; království: Čechy, Dalmácie, Halič, Charvátsko-Slavonsko, Uhry; markrabství: Morava; okněžněné hrabství: Tyrolsko, Voralbersko; připojená země: Bosna a Hercegovina; vévodství: Bukovina, Korutany, Kraňsko, Salcbursko, Slezsko, Štýrsko; zemský spolek: Přímoří

Na území Rakouska-Uherska, přesněji řečeno Předlitavska (neuherské země) se používala císařská černo-žlutá bikolóra často spolu se zemskými barvami dané oblasti. V uherských zemích převažovalo používání uherských barev (červená-bílá-zelená). Obchodní vlajka zavedená v roce 1869 byla tvořena dvěmi trikolórami: rakouskou u žerdi a uherskou ve vlající části. Obě byli doplněné zemskými znaky. Válečnou vlajku se v roce 1880 stala stará vlajka rakouská z roku 1786. V roce 1915 pak byla doplněna uherským zemským znakem ve vlající části.
historická vlajka námořní: 1880-1915
zpět seznam zpět historie