Makedonie

Macedonia


5.10.1995

Parametry:
poměr stran:
1:2
průměr slunečního kotouče: 1/7 délky

Stručná historie státních vlajek na území Makedonie ve 20. století

-1913 součást Osmanské říše
1913 rozdělena mezi Srbsko, Bulharsko, Řecko
1915 obsazena Bulharskem
1918-1941 součást Království Srbů, Chorvatů a Slovinců ( od 1929 Jugoslávie)
1941-1944 okupována Bulharskem
1945-1991 svazová republika Jugoslávie
1991 nezávislost
1993 mezinárodně uznána

Prvním oficiálním symbolem Makedonie se stala vlajka Svazové republiky Makedonie. Tvořil jí červený list s červenou hvězdou v kantonu (1). Po vyhlášení nezávislosti byla přijata 15.7.1992 nová vlajka. Tvořilo jí verginské slunce odvozené z ornamentu na sarkofágu Filipa Makedonského (2). Makedonie však tuto vlajku nesměla vztyčovat (stejně tak nesměla ani používat původní název), poněvadž Řecko považuje tento sarkofág za své kulturní dědictví a spatřovalo v jeho vyobrazení nároky na stejnojmennou řeckou provincii. Spor o název trval až do roku 1995, kdy po řecko-makedonské dohodě, změnila Makedonie vlajku tak, aby již nepřipomínala verginské slunce.


1946?-1991
1991-1995
zpět seznam zpět historie