zpět

Černá Hora

zavedena: zákon ze dne 12.7.2004 (etalon ze dne 15.9.2004)
poměr stran: 1:2
stručná historie Černé Hory
vývoj vlajek Černé Hory
součásti Černé Hory
nahoru

Stručná historie Černé Hory

1852 nezávislé knížectví
1910 království
1918-1941 součást Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od 1929 Jugoslávie)
1941-1945 Království Černá Hora (personální unie s Itálií)
1945-2003 svazová republika Jugoslávie
2003-2006 součást Srbska a Černé Hory
2006 nezávislost
nahoru

Vývoj vlajek Černé Hory

První černohorskou vlajkou (obchodní) byl červený kříž na bílém poli (1). Tato vlajka byla v roce 1880 nahrazena nejprve červeno-bílo-červenou vlajkou s bílým křížem s iniciály knížete Nikoly I. v horním červeném pruhu u žerdi (2), posléze došlo k umístění kříže na červeno-modro-bílou trikolóru (3) a konečně v roce 1881 byl kříž z vlajky odstraněn a nahrazen iniciály knížete s knížecí korunou umístěnou uprostřed modrého pruhu (4). FOTW uvádí tuto vlajku s korunou v přirozených barvách (4a). Za druhé světové války byla Černá Hora nominálně nezávislým královstvím spojeným personální unií s Itálií. Předpokládá se používání tradiční červeno-modro-bílé trikolóry. Po válce, přesněji 31. prosince 1946 (tj. o tři týdny dříve než byla shodná vlajka přijata v Srbsku) byla přijata červeno-modro-bílá trikolóra s jugoslávskou hvězdou uprostřed (5).
Zákonem ze dne 29. prosince 1993 byla přijata vlajka s neobvyklým poměrem stran 1:3 a prostředním pruhem výrazně světlejším než na vlajkách předchozích (6). V souvislosti s postupným rozpadem srbsko-černohorské federace došlo v roce 2004 v obou republikách k přijetí nových zákonů o státních symbolech - zatímco v případě Srbska šlo v podstatě o potvrzení stávající vlajky, Černá Hora přijala vlajku novou, výrazně se od srbské odlišující: Na červeném zlaté lemovaném poli je umístěn nový státní znak Černé Hory. Stalo se tak zákonem ze dne 12. července 2004, resp. přesnou podobu vlajky stanovil etalon z 15. září 2004. Tato vlajka (foto) se stala symbolem stoupenců nezávislosti, zatímco opozice požadující setrvání ve svazku se Srbskem používala vlajky původní, jugoslávské či dokonce staré vlajky s jugoslávskou hvězdou, jak dokumentuje následující snímek z průběhu referenda o nezávislosti země v květnu 2006. Na základě výsledků tohoto referenda ze dne 21. května 2006 byla dne 3. června 2006 vyhlášena nezávislost Republiky Černá Hora. Česká republika uznala nezávislost Černé Hory dne 12. června 2006.

1878-1880 1880 1880
1881-1918 1881-1918 varianta
1946-1991
1993-2004


nahoru
OPŠTINI: Andrijevica Bar Berane Bijelo Polje
Budva Cetinje Danilovgrad Herceg Novi Kolašin
Kotor Mojkovac Nikšic Plav Pljevlja
Plužine Podgorica Rožaje Šavnik Tivat
Ulcinj Žabljak
HLAVNÍ MĚSTO: Podgorica