zpět
přečtěte si: Historie českých a československých symbolů

Česká republika

zavedena: §4 3/1993 Sb. ze 17.12.1992
poměr stran: 2:3
velikost klínu: 1/2 délky
stručná historie České republiky
vývoj vlajek České republiky
další vlajky České republiky
součásti České republiky
nahoru

Stručná historie České republiky

1804-1867 součást Rakouského císařství
1867-1918 součást Rakouska-Uherska
1918-1939 součást Československa
1939-1945 Protektorát Čechy a Morava, součást Německa
1945-1992 součást Československa
1993 Česká republika
nahoru

Vývoj vlajek České republiky

Jako symbol českých zemí byl používán červený prapor s českým lvem již v 15. století. Později za Rakouska-Uherska byly zavedeny zemské vlajky, odvozené z barev znaků jednotlivých zemí. Byly to bílo-červený prapor (Čechy), pod nímž bojovali například i studenti na barikádách v roce 1848, žluto-červený (Morava) a žluto-černý (Slezsko). Tyto barvy se používaly nadále i za 1. republiky. Bílo-červená vlajka byla dokonce krátce i vlajkou státní.
Po okupaci pohraničí a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava na zbytku českých zemí, zavedl tento útvar vlajku v barvách podle první československé ústavy, autorem byl heraldik Karel Schwarzenberg. Po zániku protektorátu se české země staly opět součástí Československa.
Přestože již v roce 1969 byla vytvořena federace, Česká republika se svých symbolů dočkala až po sametové revoluci. Stalo se tak ústavním zákonem ČNR ze dne 13.3.1990. Když se blížilo uzavření dohody o zániku federace, nedoporučila heraldická komise za vlajku nového státu historickou bílo-červenou vlajku ani vlajku s upraveným klínem. Dne 17.12.1992 byla proto jednohlasně přijata, i přes protesty ze slovenské strany, stará československá vlajka za vlajku České republiky. A tak tato vlajka vlaje na českém území i po vyhlášení nezávislosti České republiky 1.1.1993.

1939-1945 1990-1992


nahoru
vlajka prezidenta od 1993
vlajka prezidenta 1939-1945 - skutečně používaná
vlajka prezidenta 1939-1945 - oficiální vyobrazení
14 krajů (vč. hlavního města Praha)