Samoa

Samoa


24.2.1949

Parametry:
poměr stran:
1:2

Stručná historie Samoy

-1889 Samojské království
1889-1899 společný protektorát USA (Americká Samoa), Velké Británie a Německa
1900-1914 kolonie Německa
1914 obsazena Novým Zélandem
1920-1946 mandátní území SN Západní Samoa pod správou Nového Zélandu
1946-1961 poručenské území OSN pod správou Nového Zélandu
1962 nezávislost
1997 z názvu vypuštěno adjektivum Západní
součástí Samoy je 11 distriktů

Z let 1858-1873 je doložena červená vlajka s půlměsícem a hvězdou (1). První oficiální vlajka Samojského království byla zavedena 2. října 1873 (2). Tradiční polynéské barvy byly doplněny křesťanskými symboly (křížem a hvězdou). Dne 28.1.1886 se vlády s pomocí Němců ujal náčelník Tamases, který z vděčnosti nahradil bílý kříž černým a tři červená pole bílými (3). Vlajka tak vzdáleně připomínáala německou válečnou vlajku. Tato vlajka vlála do roku 1889, kdy byl vyhlášen protektorát a obnovena původní vláda i vlajka (2). Poté, co se výměnou za jiná území vzdala v prosinci 1889 Velká Británie svých nároků, byla dne 27.4.1900 vyhlášena kolonie Německá Samoa a jedinou vlajkou Samoy se stala vlajka německá. V roce 1914 se uvažovalo o zavedení koloniálních vlajek dle britského vzoru, ale propuknutí první světové války těmto snahám učinilo konec (4). Po ustanovení mandátního území v prosinci 1920 byla zavedena britská služební vlajka s bagem obsahujícím tři palmy, které byli již na návrhu z roku 1914 (5). Dne 1.6. 1948 byla zavedena nová vlajka Západní Samoy, červená se čtyřmi bílými hvězdami v modrém kantonu (6). Hvězdy připomínaly vazbu Západní Samoy na Nový Zéland. Ale již počátkem následujícího roku byla do vlajky přidána hvězda pátá.


1858-1873
1873-1886;1889-1900
1886-1889
návrh 1914

1920-1948
1948-1949
zpět seznam zpět historie