Slovensko

Slovakia


§9 odstavec 2 ústavy SR 1.9.1992

Parametry:
poměr stran:
2:3
velikost znaku: výška 1/2 šířky
poloha znaku: 1/3 délky od žerdi
šířka lemu: 1/100 délky

Stručná historie státních vlajek na území SR ve 20. století

-1918 součást Rakouska-Uherska
1918-1939 součást Československa
1939-1945 Slovenský štát
1945-1992 součást Československa
1993 Slovensko

První slovenské vlajky z revolučního roku 1848 byly podobné českým (bíločervené a červenobílé). V srpnu téhož roku byla přidána barva modrá. Pořadí pruhů se ustálilo až v roce 1868 a vlajka byla hojně používána slovenskými spolky v USA. Tyto vlajky vlály na Slovensku po vyhlášení Československa, přestože oficiální vlajkou byla bíločervená bikolóra. Jejich používání bylo dokonce oficiálně povoleno v roce 1919. Po vyhlášení autonomie Slovenska 19.11.1938 dostala slovenská trikolóra oficiální charakter. A po vyhlášení Slovenského štátu 14.3.1939 se tato vlajka stala zákonem z 23.6.1939 vlajkou státní. Zajímavostí je, že Slovenský štát zavedl i vlastní vlajku válečnou. Byla jí státní vlajka s dvojitým černým křížem v černě lemovaném štítu ve středu listu. Vlajka zanikla zánikem SŠ počátkem roku 1945.
Přestože již v roce 1969 byla vytvořena federace, Slovenská republika se svých symbolů dočkala až po sametové revoluci. Stalo se tak ústavním zákonem SNR ze dne 1.3.1990. V roce 1991, kdy se v Rusku začalo uvažovat o restauraci staré trikolóry, vyvstala na Slovensku otázka nové státní vlajky. Ta se totiž lišila od staré ruské jen poměrem stran. Nakonec bylo rozhodnuto o vložení znaku na vlajku. Do příprav novely příslušného zákona se projevila nová politická situace příprav nové ústavy v souvislosti s rozpadem ČSFR. A tak se vlajka se znakem objevila až v 9. hlavě ústavy SR. Nová vlajka poprvé zavlála před bratislavským hradem 3.9.1992 ve 20:22.


1939-1945; 1990-1992


zpět seznam zpět historie