Rwanda

Rwanda


foto
31.12.2001 (§25.10.2001)

Parametry:
poměr stran:
1:2
poměr pruhů: 2:1:1

Stručná historie státních vlajek na území Rwandy ve 20. století

-1915 kolonie Německa
1915 obsazena Belgií
1923 mandátní území SN pod správou Belgie (spojena s Burundi)
1946 poručenské území OSN pod správou Belgie
1960 autonomie
1962 nezávislost

Při vyhlášení republiky v roce 1961byla zavedena vlajka tvořená třemi pruhy v panafrických barvách (1). Vzhledem k její naprosté shodnosti s guinejskou vlajkou bylo v září téhož roku (lexikon vlajek uvádí 1963) přidáno do prostředního pruhu písmeno R (2). To vyjadřuje skutečnost, že Rwanda vznikla revolucí a její další vývoj potvrdilo referendum. Na konci roku 2001 byla zavedena nová vlajka, jejíž barvy symbolizují barvy symbolizují mír, rozvoj a zdroje země.


1961
1961(1963)-2001
zpět seznam zpět historie