Vietnam

Vietnam


2. 7. 1976 (1945(1955)-1976)

Parametry:
poměr stran:
2:3
poloměr kružnice opsané hvězdě: 1/5 délky

Stručná historie státních vlajek na území Vietnamu ve 20. století

-1945 kolonie (Kočinčína) a protektoráty (Annam, Tonkin) Francie
1945 Vietnamská demokratická republika
1949 loutkový stát na jihu
1954 rozdělení země podél 17. rovnoběžky
1955 Jižní Vietnam republikou
1956-1975 Vietnamská válka
1969 vyhlášení Jihovietnamské republiky na komunisty ovládané části jižního Vietnamu
1976 sjednocení Vietnamu

Vlajkou Vietnamské demokratické republiky, vyhlášené 2.9.1945, se podle ústavy z 8.11.1946 stala červená vlajka se žlutou hvězdou uprostřed (ta měla do roku 1955 plnější tvar). Po francouzské intervenci v roce 1946 zavlála na jihu vlajka s třemi modrými pruhy (1). Barva proužků byla 2.6.1948 změněna na červenou, na paměť císaře Gia Longa (1802-1820) (2). Tato vlajka se stala i vlajkou loutkového státu v čele s posledním annamským císařem Bao Daiem, vyhlášeného 8.3.1949. Nebyla změněna ani po svržení vlády Bao Daie a vzniku Vietnamské republiky. A vlála v Jižním Vietnamu až do pádu hlavního města Saigonu 30.4.1975. Mezitím byla 6.-8.6.1969 vyhlášena na území ovládaném Viet Congem (podporovaným ze severu) Jihovietnamská republika, která si do severovietnamské vlajky přidala modrý pruh (3). Ta byla v období 30.4.1975 (pád Vietnamské republiky) - 2.7.1976 (sjednocení Vietnamu) i vlajkou státní.


1946-1948
1948-1975
1969-1976
zpět seznam zpět historie