Názvy zaniklých útvarů nejsou psány tučně, názvy závislých území jsou psány kurzívou.

Každému současného státu je přidělena jedna stránka s jednotným uspořádáním:
současná podoba státní vlajky

datum zavedení, popř. zákon, jimž byla tato vlajka zavedena [období dřívější platnosti této vlajky]

parametry vlajky, to jest poměr stran popř. jiné údaje (nestejná šířka pruhů, posunutí znaku k žerdi,...)

stručná historie území (změny nadvlád, státního zřízení), mající vliv na změny státních vlajek

vývoj vlajek na území současného státu (není uvedena historie vlajek států, jimž území v minulosti podléhalo, ale pouze historie vlajek tohoto území) s vyobrazením starších vlajek s datem platnosti. ( "1940"=vlajka byla zavedena v průběhu čtyřicátých let dvacátého století; "16"=zavedení vlajky v průběhu šestnáctého století, dtto 16??; ????=autorovi není známo, kdy byla vlajka zavedena)

další vlajky užívané daným státem

administrativní členění státu a vlajky těchto administrativních jednotek; kurzívou jsou uvedeny administrativní jednotky, které nejsou základním administrativním členěním země, resp. separátní území; červeně je psán název hlavního města státuHistorie vlajek zaniklých státních útvarů je publikována dvojím způsobem:
1/ samostatně, pokud tento státní útvar zanikl rozpadem na více států (Československo, SSSR), ne však oddělením (Jugoslávie)
2/ společně s existujícím státem, pokud tento státní útvar zanikl spojením s jiným státem do současného státního útvaru (NDR)

Prameny: časopis Vexilologie, časopis Vexilolog, Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Vlajky a znaky zemí světa
Obrázky: České vexilologické stránky, Flags of the World, Vexilla Mundi a World Flag Database.
Administrativní členění států (až na některé výjimky): STATOIDS