Surinam

Surinam


21.11.1975

Parametry:
poměr stran:
2:3
poměr pruhů: 2:1:4:1:2

Stručná historie státních vlajek na území Surinamu ve 20. století

-1954 kolonie (Nizozemská Guyana) Nizozemí
1954 zámořská provincie Nizozemí
1959 vnitřní autonomie
1975 nezávislost

Dne 15.12.1959 zavedla Nizozemská Guyana bílou vlajku s pěti různobarevnými hvězdami na elipse. Hvězdy symbolizovaly soužití pěti ras v Guyaně. Čtyři dny před vyhlášením nezávislosti Surinamu byla zavedena vlajka nová.


1959-1975
zpět seznam zpět historie