Španělsko

Spain


28.10.(18.12.)1981

Parametry:
poměr stran:
2:3
šířka pruhů: 1:2:1
vzdálenost znaku od žerdi: 1/2 šířky vlajky

Stručná historie státních vlajek na území Španělska ve 20. století

-1931 monarchie
1931-1936 republika
1936-1939 občanská válka
1939-1975 frankistická diktatura
1975 obnova monarchie (formálně již 1947)
1981 nová ústava

Původ současné španělské vlajky bychom mohli najít v Aragonském praporu (na červeném poli tři vodorovné žluté pruhy). Červeno-žluto-červená vlajka byla zavedena Karlem III. 28.5.1785 jako vlajka pro státní a válečné lodě (1). Po vzniku republiky 12.2.1873 byla z vlajky odstraněna královská koruna. Ta se na své místo vrátila po pádu republiky o rok později. Po vyhlášení druhé španělské republiky v roce 1931 byla dekretem ze 27.4. zavedena nová vlajka (2). Tato vlajka zanikla s pádem republiky v roce 1939. V témže roce se novou vlajkou stala opět červeno-žluto-červená vlajka s novým frankistickým znakem (3). Tato vlajka se užívala i po Francově smrti až do roku 1981, kdy byla zákonem z 28.10.1981 a dekretem z 18.12.1981 zavedena vlajka současná.


1785-1873; 1874-1931
1931-1939
1939-1981
zpět seznam zpět historie