Seychely

Seychelles


§ č.2 8.1.1996

Parametry:
poměr stran:
1:2
šířka (resp. délka) pruhů: 1/3 šířky (resp. délky)

Stručná historie státních vlajek na území Seychel ve 20. století

1903-1976 korunní kolonie Velké Británie
1970 vnitřní samospráva
1976 republika

Od roku 1903, kdy se stali Seychely britskou korunní kolonií, se používala na ostrovech britská modrá služební vlajka s badgem, který zobrazoval část pobřeží s želvou a kokosovými palmami (1). V roce 1961 byl emblém upraven tak, že odpovídal štítu současného znaku (2). Žlutý lem nesl nápisy Seychelles nahoře a latinské Finis coronat opus (Konec završuje dílo) dole. Při vyhlášení nezávislosti 28.6.1976 zavlála na ostrovech vlajka s ondřejským křížem (3). Modrá a červená na této vlajce připomínaly jak bývalé kolonizátory (Francouze a Brity), tak i dvě hlavní politické strany (Demokratickou a Sjednocenou lidovou). V roce 1977 uchopila Sjednocená lidová strana moc v zemi a zavedla 7.9. vlajku, která se velmi podobala vlajce této strany (bylo z ní vypuštěno jen slunce) (4). Když se moc této strany upevnila, došlo v roce 1996 ke změně vlajky, na které se po dvaceti letech objevila i modrá barva.


1903-1961
1961-1976

1976-1977
1977-1996
zpět seznam zpět historie