Návětrné ostrovy

Windward Islands


1886

Parametry:
poměr stran:
1:2

Stručná historie státních vlajek na území Návětrných ostrovů ve 20. století

-1956 korunní kolonie Velké Británie
1940 připojení Dominiky
1956 prezidencie Dominika, Grenada, Sv. Lucie a Sv. Vincenc samostatnými koloniemi

Badge kolonie Návětrné ostrovy z roku 1886 tvořil čtvrcený červeno-žluto-zeleno-černý štít ovázaný korunovaným podvazkem s nápisem Governor in chief a Windwards Islands. Pod štítem se nacházelo latinské heslo I pede fausto. Celý emblém nesli dva štítonoši (snad jednorožci?). Patrně ale nebyl používán na vlajce, jak je uveden zde, ale jen na vlajce guvernéra (britská vlajka s badgem uprostřed).
zpět seznam zpět historie