Kypr

Cyprus

by Zeljko Heimer
16.8.1960

Parametry:
poměr stran:
3:5

Stručná historie státních vlajek na území Kypru ve 20. století

-1914 suverenita Osmanské říše, de facto patřící Velké Británii
1914 anexe Velkou Británií
1925 korunní kolonie Velké Británie
1960 nezávislost

Již v roce 1905 byla pro Kypr zavedena služební vlajka s badgem připomínající krále Richarda I, který obsadil ostrov v době 3. křížové výpravy (1). Po vyhlášení nezávislosti byla zaveden neutrální symbol. Měděná barva mapky ostrova poukazuje na naleziště mědi, olivová ratolest pak touhu po mírovém soužití Řeků s Turky. ... V roce 2004 byl připraven plán na sjednocení Kypru generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem, jehož přijetí bylo podmínkou vstupu celého Kypru do Evropské unie. V referendu byl plán odmítnut kyperskými Řeky a tak vstoupila do EU jen jižní - řecká - část Kypru. Součástí plánu byl i návrh vlajky pro Spojenou kyperskou republiku (2).


1905-1960
návrh 2004
zpět seznam zpět historie