Demokratické Kongo (býv. Zair)

Democratic Congo (former Zaire)


18.5.1997 [1960-1963]

Parametry:
poměr stran:
2:3

Stručná historie státních vlajek na území Demokratického Konga ve 20. století

-1908 Svobodný konžský stát
1908-1960 kolonie Belgie
1960 nezávislost
1971-1997 Zair

Když byl vyhlášen v roce 1885 Svobodný konžský stát (de facto osobní država belgického krále Leopolda) zvolil si za symbol vlajku bývalé Mezinárodní konžské společnosti (1). Hvězda měla býti dle cestovatele H.M.Stanleye světlem naděje v temnotě Afriky. Po přeměně země na belgickou kolonii se hvězda dostala na guvernérskou vlajku -do modrého karé na státní vlajce. Při vyhlášení nezávislosti 30.6.1960 se vlajkou nové republiky stala vlajka Svobodného Konga, do které bylo přidáno šest hvězd, symbol jednotlivých provincií. Po změně územního uspořádání v roce 1962 byla 30.6.1963 zavedena nová vlajka (2). V roce 1971 změnil generál Mobutu název země na Zair a zavedl zcela novou vlajku, inspirovanou vlajkou jediné strany v zemi Lidového revolučního hnutí (3). Platnost této vlajky ukončil vstup povstaleckých vojsk generála Kabily do hlavního města.


1885-1908
1963-1971
1971-1997
zpět seznam zpět historie