zpět

Jižní Afrika

zavedena: 26.4.1994
poměr stran: 2:3   
šířka Y: 1/5 šířky
délka vodorovné části Y: 1/2 délky
šířka lemu: 1/15 šířky
stručná historie Jižní Afriky
vývoj vlajek Jižní Afriky
další vlajky Jižní Afriky
součásti Jižní Afriky
nahoru

Stručná historie Jižní Afriky

do 1902 2 kolonie (Kapsko, Natal) Velké Británie, Jihoafrická republika a Oranžský stát
1902-1910 4 kolonie ( Kapsko, Natal, Orange river, Transvaal) Velké Británie
1910-1961 Jihoafrická unie, dominium Velké Británie
1961 Jihoafrická republika
1994 zrušení apartheidu
nahoru

Vývoj vlajek Jižní Afriky

Vznikem Jihoafrické unie v roce 1910 přestaly platit vlajky jednotlivých kolonií a místo nich byla zavedena modrá britská služební vlajka s novým badgem. Badge byl tvořen štítem se čtyřmi poli, kde jednotlivá pole znázorňovala bývalé kolonie. První pole náleželo Kapsku (postava Naděje), druhé Natalu (dva pakoňové), třetí symbolizovalo Oranžsko (oranžovník) a čtvrté Transvaal (vůz) (1). O dva roky později byl badge položen na bílé kruhové pole (2). Platnost této vlajky skončila v roce 1931, její obchodní červená verze se však používala až do padesátých let. Dne 31.5.1928 byla zavedena vlajka netypická pro britská dominia. Její vzor odpovídal původní nizozemské vlajce a připomínal tak první osadníky. Do prostředního pruhu byla vložena vlajka Velké Británie (symbol Kapska a Natalu) a vlajky Oranžska a Transvaalu (resp. Jihoafrické republiky) (3). Tato vlajka se nezměnila ani po vyhlášení republiky v roce 1961, a platila až do všerasových voleb v roce 1994.

1910-1912 1912-1931
1928-1994


nahoru
   vlajka námořní: 1946-1951 1951-1952 1952-1959
1959-1981 1981-1994 dnes
   vlajka válečná
PROVINCIE: Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal
Limpopo Mpumalanga Northern Cape North-West Province Western Cape
HLAVNÍ MĚSTO: Tshwane (Pretoria)