zpět

Ghana

zavedena: únor 1966 [1957-1964]
poměr stran: 2:3   
stručná historie Ghany
vývoj vlajek Ghany
další vlajky Ghany
součásti Ghany
nahoru

Stručná historie Ghany

1821-1874 součást Zápodoafrických osad Velké Británie
1874-1901 kolonie Velké Británie Zlatonosné pobřeží
1901-1957 korunní kolonie Velké Británie Zlatonosné pobřeží
1954 samospráva
1957 nezávislost
1960 republika
nahoru

Vývoj vlajek Ghany

Britské Západoafrické osady, jejíž součásti Ghana byla, používaly britský Blue Ensign s badgem, který obsahoval slona stojícího před palmou na pozadí africké přírody a nápisem West African Settlements (1). Po osamostatnění kolonie byl v roce 1877 nápis West African Settlements nahrazen, podobně jako v případě ostatních součásti Západoafrických osad, zkratkou názvu kolonie (G.C.) (2). Při vyhlášení nezávislosti 6.3.1957 zavlála v této první osamostatněné nearabské kolonii vlajka v barvách Etiopie. Etiopské barvy byly vnímány v očích Afričanů jako barvy boje proti kolonistům. Etiopie byla totiž jedinou zemí Afriky, která uhájila svou nezávislost na kolonialistických mocnostech. Ghana pouze obrátila pořadí barev a doprostřed umístila černou hvězdu. Po Ghaně zavedly stejné barvy i ostatní státy (ještě téhož roku např. Kamerun), a tyto barvy se tak staly symbolem svobodné Afriky - panafrickými barvami. V únoru 1964 byla změněna podoba vlajky tak, aby se nelišila od vlajky jediné strany v zemi, Dohodové lidové strany (2). Po vojenském převratu o dva roky později však bylo obnoveno používání vlajky z roku 1957.

1870-1874 1877-1957
1964-1966


nahoru
vlajka prezidenta
   vlajka námořní
   vlajka obchodní
OBLASTI: Ashanti Brong-Ahafo Central Eastern
Greater Accra Northern Upper East Upper West Volta
Western