zpět

Brazílie

zavedena: 19.11.1889 (11.5.1992)
poměr stran: 7:10
stručná historie Brazílie
vývoj vlajek Brazílie
další vlajky Brazílie
součásti Brazílie
nahoru

Stručná historie Brazílie

1572-1815 kolonie Portugalska
1815-1822 součást Spojeného království Portugalska, Brazílie a Algarve
1822-1889 císařství
1889 federativní republika
nahoru

Vývoj vlajek Brazílie

Poté, co byla 7.9.1822 vyhlášena nezávislost byla zavedena první brazilská vlajka (1). S vyhlášením císařství se 1.12.1822 změnil vlajka tak, že koruna nad znakem byla nahrazena císařskou (2). Po svržení monarchie 15.11.1889 byla nejprve zavedena vlajka dle vzoru USA (některé prameny uvádějí hvězd jen 20 a to v uspořádání 4,2,4,4,2,4 nebo 5,5,5,5) (3). Již 19.11. se však Brazílie vrátila k původní vlajce, jen císařský znak nahradila modrou nebeskou sférou se stuhou s nápisem Ordem e progresso. Počet hvězd na nebeské sféře odpovídá počtu států federace i jejich poloze. Vlajka se tak během let několikrát nenápadně změnila. Naposledy 28.5.1968 a 11.5.1992.

by Jaume Ollé by Jaume Ollé by Jaume Ollé
1822 1822-1889 1889


nahoru
vlajka prezidenta
vlajka čeleňová
vlajka celní
SPOLKOVÉ STÁTY: Acre Alagoas Amapá Amazonas
Bahia Ceará Espírito Santo Goiás Maranhao
Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Paraíba Paraná
Pará Pernambuco (vč. Fernando de Noronha) Piauí Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondonia Roraima Santa Catarina
Sao Paulo Sergipe Tocantins
DISTRITO FEDERAL (Brasilia)