zpět

Antigua a Barbuda

zavedena: 27.2.1967
poměr stran: 2:3
stručná historie Antiguy a Barbudy
vývoj vlajek Antiguy a Barbudy
další vlajky Antiguy a Barbudy
součásti Antiguy a Barbudy
nahoru

Stručná historie Antiguy a Barbudy

1871-1956 prezidence Závětrných ostrovů
1956-1967 kolonie Velké Británie
1958-1962 součást Západoindické federace
1967-1981 přidružený stát Velké Británie
1981 nezávislost
nahoru

Vývoj vlajek Antiguy a Barbudy

Poté, co byla v roce 1956 prohlášena Antigua separátní kolonií byla zavedena i její vlajka. Tu tvořila standardně britská služební vlajka s emblémem uvnitř bílého kruhu (1). Když se v roce 1962 rozpadla Západoindická federace obnovila Antigua užívání staré vlajky, ale již bez bílého pole (2). Po vyhlášení autonomie v roce 1967 byla zavedena nová vlajka platná i po vyhlášení samostatnosti 1.11.1981.

1956-1958 1962-1967


nahoru
vlajka generálního guvernéra
vlajka pobřežní stráže
FARNOSTI: Saint George Saint John Saint Mary Saint Paul
Saint Peter Saint Philip
DEPENDENCE: Barbuda Redonda
HLAVNÍ MĚSTO: Saint John