<HTML> <HEAD> <TITLE>Historie vlajek sttnch tvaro v modern dob</TITLE> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=windows-1250"> </HEAD> <BODY BACKGROUND="IKONY/kvII.gif"> <B> <A HREF="Index.htm"><IMG SRC="IKONY/kv.gif" ALT="zpt na vodn stranu" ALIGN="left" HEIGHT=50 BORDER=0></A> <H1 ALIGN="CENTER">Historie vlajek sttnch tvaro v modern dob</H1> Na tchto strnkch by mla bt pYibli~ovna historie vlajek sttnch tvaro modern doby. O starach vlajkch se mo~eme do st v odborn literatuYe, dost asto vaak bez vyobrazen. A naopak v roznch starach encyklopedich, atlasech, atd. tato vyobrazen najdeme, ale bez asovho ur en. Tyto strnky si daly za kol ukazovat star vlajky i s jejich histori.<BR><BR> <TABLE WIDTH="100%" ALIGN="CENTER"> <TR> <TD ALIGN="Center" WIDTH="16%" BGCOLOR="#00C9FF" ><B><A HREF="Uvod.htm" TARGET="pram"><FONT COLOR="white">vod</FONT></A></B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="16%" BGCOLOR="black"><B><A HREF="SeznamII.htm#afrika" TARGET="pram"><FONT COLOR="white">Afrika</FONT></A></B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="16%" BGCOLOR="green"><B><A HREF="SeznamII.htm#amerika" TARGET="pram"><FONT COLOR="white">Amerika</FONT></A></B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="16%" BGCOLOR="#85F7300"><B><A HREF="SeznamII.htm#asie" TARGET="pram"><FONT COLOR="white">Asie</FONT></A></B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="16%" BGCOLOR="red"><B><A HREF="SeznamII.htm#austrlie" TARGET="pram"><FONT COLOR="white">Austrlie</FONT></A></B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="16%" BGCOLOR="blue"><B><A HREF="SeznamII.htm#evropa" TARGET="pram"><FONT COLOR="white">Evropa</FONT></A></B></TD> </TR> </TABLE> <TABLE WIDTH="100%" ALIGN="Center"> <TR> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#A" TARGET="pram"><B>A</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#B" TARGET="pram"><B>B</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#C" TARGET="pram"><B>C<BR> </B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#D" TARGET="pram"><B>D</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#E" TARGET="pram"><B>E</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#F" TARGET="pram"><B>F</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#G" TARGET="pram"><B>G</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#H" TARGET="pram"><B>H</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#CH" TARGET="pram"><B>CH</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#I" TARGET="pram"><B>I</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#J" TARGET="pram"><B>J</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#K" TARGET="pram"><B>K</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#L" TARGET="pram"><B>L</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#M" TARGET="pram"><B>M</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#N" TARGET="pram"><B>N</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><B>O</B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><B>P</B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><B>Q</B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#R" TARGET="pram"><B>R<BR>X</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#S" TARGET="pram"><B>S<BR>`</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#T" TARGET="pram"><B>T</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#U" TARGET="pram"><B>U</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#V" TARGET="pram"><B>V</B></A></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><B>W</B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><B>X</B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><B>Y</B></TD> <TD ALIGN="Center" WIDTH="3,7%"><A HREF="Seznam.htm#Z" TARGET="pram"><B>Z</B></A></TD> </TR> </TABLE> <!--MAIN AREA--> <IFRAME NAME="pram" SRC="Uvod.htm" WIDTH="100%" HEIGHT=350 FRAMEBORDER=1 SCROLLING="auto">Va prohl~e  nepodporuje plovouc rmy!</IFRAME> <!-- MAIN AREA END --> </BODY> </HTML>